Wzrastająca świadomość potrzeb ubezpieczeniowych

Trudno nie zgodzić się z przedstawicielami towarzystw ubezpieczeniowych, że warto się ubezpieczać. Poza zabezpieczeniem majątku czy zdrowia, coraz popularniejsze są ubezpieczenia OC zawodowe. Poza zawodami, które poprzez regulacje prawne mają obowiązek zawierać wyżej wymienione ubezpieczenie, z własnej woli znajduje się coraz więcej chętnych.

Wiele firm ubezpiecza swoich pracownikówNiezależnie od tego, czy pracujemy na własny rachunek, czy zatrudnia nas jakaś firma, ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej zabezpiecza nas przed skutkami roszczeń osób trzecich mogących pojawić się w następstwie naszej pracy. Tyczy się to zarówno zdrowia jak i majątku osób trzecich. Odszkodowania, które wypłacane są przez ubezpieczyciela mogą pokryć stratę zarówno klienta, kontrahenta jak i pracodawcy. Ubezpieczenie OC zawodowe przyda się, gdy przypadkowo zniszczymy powierzony nam przedmiot, bądź usługa lub towar sprzedany przez nas bezpośrednio przyczyni się do powstania szkody kontrahenta. Dotyczy to w równym majątku jak i zdrowia czy życia, o czym warto pamiętać.